Töös olevad projektid

kinnisvaraehitus_logo

Tapa linna lõunaosa magistraaltorustiku ehitustööd

kinnisvaraehitus_logo

“Kadrina aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ning laiendamine” projekteerimis-ehitustööd

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere Moonaküla linnaosa tänavate remonttööd: Sademeveetorustiku rajamine

kinnisvaraehitus_logo

Sõmeru aleviku Astri ja Astri põik tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku prjekteerimine ja rajamine

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere Tervisekeskuse välisvõrkude ehitustööd

kinnisvaraehitus_logo

Kommunikatsioonirajatiste ehitustööd “Hajaasustuse programmi” raames