Töös olevad projektid

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere Moonaküla linnaosa tänavate remonttööd: Sademeveetorustiku rajamine

kinnisvaraehitus_logo

Tapa linna veevarustuse- ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitustööd: 1. Mai pst, Karja tn, Lembitu pst, Linda tn, Õie tn, Õuna tn ja Paide mnt piirkondades

kinnisvaraehitus_logo

Sõmeru aleviku Astri ja Astri põik tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku prjekteerimine ja rajamine

kinnisvaraehitus_logo

Palmse Mehaanikakoja hoonevälise kanalisatsioonitorustiku ehitustööd

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere linna Pika ja Kooli tn vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku rajamise ehitustööd

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere Tervisekeskuse välisvõrkude ehitustööd

kinnisvaraehitus_logo

Kommunikatsioonirajatiste ehitustööd “Hajaasustuse programmi” raames