Töös olevad projektid

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere linna Pika ja Kooli tn vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku rajamise ehitustööd

 

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere Tervisekeskuse välisvõrkude ehitustööd

 

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere valla Ussimäe küla Vesiliku tn 6,7,8 ja 10 vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamise ehitustööd

 

kinnisvaraehitus_logo

Tuletõrjeveemahutite hüdroisolatsiooni tööd ja kuivhüdrandi paigaldamine Ringtee 2 Rakvere vald

 

kinnisvaraehitus_logo

Võsupere ja Palmse külade ÜVK torustike ehitustööd

 

kinnisvaraehitus_logo

Kommunikatsioonirajatiste ehitustööd “Hajaasustuse programmi” raames