Töös olevad projektid

kinnisvaraehitus_logo

Palmse Mehaanikakoja hoonevälise kanalisatsioonitorustiku ehitustööd

 

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere linna Pika ja Kooli tn vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku rajamise ehitustööd

 

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere Tervisekeskuse välisvõrkude ehitustööd

 

kinnisvaraehitus_logo

Tuletõrjeveemahutite hüdroisolatsiooni tööd ja kuivhüdrandi paigaldamine Ringtee 2 Rakvere vald

 

kinnisvaraehitus_logo

Kommunikatsioonirajatiste ehitustööd “Hajaasustuse programmi” raames