Töös olevad projektid

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere Kopteri tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimine ja rajamine

kinnisvaraehitus_logo

Tapa linna lõunaosa magistraaltorustiku ehitustööd

kinnisvaraehitus_logo

“Kadrina aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ning laiendamine” projekteerimis-ehitustööd

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere Tervisekeskuse välisvõrkude ehitustööd

kinnisvaraehitus_logo

Kommunikatsioonirajatiste ehitustööd “Hajaasustuse programmi” raames