Töös olevad projektid

kinnisvaraehitus_logo

Võsupere ja Palmse külade ÜVK torustike ehitustööd

 

kinnisvaraehitus_logo

Tapa linna ÜVK torustike rekonstrueerimise ja rajamise projekti projekteerimis- ja ehitustööd

 

kinnisvaraehitus_logo

Vao Agro OÜ vana noorkarja lauda pinnase-, drenaaźi- ja veevarustuse tööd

 

kinnisvaraehitus_logo

Kommunikatsioonirajatiste ehitustööd “Hajaasustuse programmi” raames